"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

TEMARI MOSSOS D'ESQUADRA


Temari segons DOGC Núm. 7382, 1 de juny del 2017.

  

Àmbit A: coneixements de l’entorn.

 A.1 Història de Catalunya (part I).

A.2 Història de Catalunya (part II).

A.3 Història de la policia a Catalunya.

A.4. Àmbit sociolingüístic.

A.5 Marc geogràfic de Catalunya.

A.6  Entorn social a Catalunya.

A.7 Tecnologies de la informació en el segle XXI.

  

Àmbit B: institucional.

B.1 L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC).

B.2 Les institucions polítiques de Catalunya.

B.3 L’ordenament jurídic de l’Estat.

B.4 Els drets humans i els drets constitucionals.

B.5 Les institucions polítiques de l’Estat.

B.6 Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional.

B.7 L’organització territorial de l’Estat.

B.8 La Unió Europea.

  

Àmbit C: seguretat i policia.

 C.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat.

C.2 El Departament d’Interior

C.3 La coordinació policial

C.4 El marc legal de la seguretat de l’Estat

C.5 El Codi deontològic policial

  

Àmbit D: actualitat.

 Coneixement de l’entorn polític, econòmic i social.

a) Catalunya.

b) Estat Espanyol

c) Internacional.Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!

Mapa
Llamada
Email