"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

Cursos psicotècnics PRESENCIAL - INTENSIU:

Els cursos presencials els realitzarem a l’edifici Regus, de l’avinguda Diagonal 131, 5a planta.

v Horaris dels cursos:

Grup 1

·        Dimecres de 15:30h a 17:30h

Grup 2

·        Dimecres de 17:50h a 19:50h

 

v Què inclou el curs?

El curs presencial inclou:

-         L’accés al Campus EUREKA dels següents cursos:

1.   Curs de psicotècnics

·       Material per preparar els test aptitudinals de raonament abstracte, verbal, numèric, especial i de percepció.

·       Exercicis, test, simulacres.

·       Vídeos explicatius…

-         A través del Campus EUREKA podreu accedir a les Tutories on resoldrem els vostres dubtes

 

v Condicions de permanència:

-         En cas que un alumne tingui dos faltes d’assistència en un mes perdrà la plaça presencial i passarà a l’opció ON LINE.

 

CONDICIONS DE MATRICULACIÓ DEL CURS DE MOSSOS D’ESQUADRA.

1.    El curs iniciarà el 4 d'octubre de 2021 i finalitzarà en el moment de realització del primer examen de l'oposició.

2.    La forma de pagament del curs és a través de quotes mensuals, sense cap tipus de permanència obligatòria.

3.    Les inscripcions estaran obertes durant tot el curs.

4.    Cada setmana es puja contingut nou al campus, per tant, en el moment de fer la inscripció es tindrà accés al contingut del material només d'aquell mes.

5.    Les quotes mensuals es paguen senceres independentment del dia del mes en que es faci la inscripció, ja que es té accés a tot el material del mes. L'alumne tindrà accés a tot el material que es pugi al campus des del mes que es matricula cap endavant.

6.    Si un alumne es matricula en data posterior a l'inici del curs i vol tenir accés al contingut del material dels mesos anteriors ha de contactar amb Secretaria a través del mail info@oposeureka.com. Aquest material tindrà un cost addicional.

7.    Les quotes posteriors es cobraran entre el dia 1 i 5 de cada mes, bé per domiciliació bancària o per targeta bancària: en aquest cas, el dia 1 de cada mes, s’enviarà un mail amb l’enllaç per  realitzar el pagament. El pagament s’haurà de realitzar abans del dia 3, per poder mantenir l’accés al campus, en cas de no realitzar el pagament, l’alumne causarà baixa automàticament.

8.    Baixes: Les baixes han de ser comunicades abans del dia 25 del mes anterior del que es vol causar la baixa. Per causar baixa d'un curs s'ha d'estar al corrent de pagament de totes les mensualitats.

9.    En el moment que finalitzi el curs o que l'alumne causi baixa es perdrà l’accés al campus i no es podrà accedir al seu contingut. 

 

v Preu del curs:

Matrícula

40 euros

Retornables en el moment de causar baixa del   curs  (sempre que es compleixi la condició de matriculació número   8).

Mensualitat

75 euros/mes

Des de l’octubre fins a la data de   realització de la  primera prova.

 

v Data d’inici del curs:

-         La data d’inici del curs és el 4 d’octubre de 2021.

 

v Com realitzar les inscripcions?

·       Inscripcions es podran realitzar a partir del dilluns 05 de juliol de 2021, de manera presencial a l’Acadèmia. Carrer Provençals 74, baixos

·       L’horari per realitzar la inscripció és de Dilluns a Dijous de 09:30 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 hores i els divendres de 09:30 a 15:30 hores.

·       En el moment de realitzar la inscripció s’haurà de realitzar el pagament de la matrícula.

·       Si algú no pot venir presencialment al centre pot autoritzar a una altra persona perquè realitzi la matrícula en el seu nom, facilitant-li les dades personals per tal de realitzar la inscripció: Nom, cognoms, DNI, adreça, mail, telèfon, data de naixement i dades bancàries. 

·       No s’admetran més de 2 matrícules per persona.

·       Les places s’assignaran per ordre d’arribada a l’acadèmia i s’anirà actualitzant la informació de les places disponibles a la nostra web www.eureka.cat.

Si algun alumne es queda sense plaça en el curs Presencial podrà inscriure’s al curs per videoconferència i quedar en llista d’espera al curs Presencial.


Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!

Mapa
Llamada
Email