"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

MOSSOS D'ESQUADRA

Gran èxit dels alumnes d'EUREKA a les darreres convocatòries.

67 ALUMNES D'EUREKA han aprovat a la convocatòria 46/17

101 ALUMNES D'EUREKA han aprovat a la convocatòria 47/19

FUNCIONS:

Els Mossos d’Esquadra realitzen:

Funcions de policia de seguretat ciutadana: Protecció de persones i béns,  protecció d’edificis, escortes de personalitats, investigació, patrulles,  etc.

Funcions de policia administrativa: Vetllen pel compliment de les lleis,  ordres i disposicions de la Generalitat i de l’Estat, inspeccionen activitats  sotmeses a ordenació i sobre medi ambient i patrimoni cultural, etc.

Funcions de policia judicial: En unitats dependents funcionalment de jutges,  tribunals i ministeri fiscal per a la investigació i descobriment de  delictes.

Funcions de policia de trànsit: Segons els acords Estat-Generalitat.

Els seus membres gaudeixen, a efectes legals, de la consideració d’autoritat  i han de complir i fer complir la legislació vigent, actuant amb neutralitat  política i imparcialitat sense fer cap discriminació per raó de raça, religió,  opinió, sexe, llengua, o altres circumstàncies personals o socials

14 pagues de aprox. 2.600 euros mensuals bruts. 

 

 

 

Vuelva a visitarnos. ¡Gracias por su interés!

Mapa
Llamada
Email