"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

CURS INTENSIU ONLINE PREPARACIÓ MOSSOS D’ESQUADRA.

Publicada convocatòria mitjançant concurs oposició lliure per cobrir 840 places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (46/22) 

 Accés a la convocatòria

Termini per presentar sol·licituds: 

del 13 de gener al 9 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

Accés a la sol·licitud

Durada del curs:  

  • 3 mesos des de la data de la matriculació en el curs

INSCRIPCIÓ


 Contingut del curs:

** En aquest curs NO es realitzen classes en directe.

TEMARI

Material per preparar els Àmbits A, B i C:

-       Temes

-       Resums de cada tema

-       Vídeos explicatius de cada tema

-       Test online autocorregibles

-       Simulacres

-      Test de reforç

Material per preparar l’Àmbit D:

-       Dossiers amb l’actualitat de Catalunya, nacional i internacional

-       Test online autocorregibles

PSICOTÈCNICS

Material per preparar la prova aptitudinal:

-       Fitxes teòriques de càlcul

-       Exercicis per practicar el càlcul

-       Test lingüístics, raonament abstracte, espacial i percepció, ONLINE i autocorregibles

-       Vídeos explicatius

-       Simulacres (OMNIBUS)

TUTORIES

El curs te un servei de Tutories per poder realitzar consultes amb els professors.

 

Accés al material del curs:

1)    Primera entrega de material: En el moment de realitzar la inscripció del curs i realitzar el corresponent pagament, es tindrà accés a:

A)   TEMARI: Tot el material per preparar l’Àmbit B i D.

B)   PSICOTÈCNICS: Tot el material per preparar la prova aptitudinal del primer mes (organitzat per setmanes).

2)    Segona entrega de material: Es realitzarà al mes de realitzar la inscripció (i es tinguin tots els pagaments del curs al dia), es tindrà accés a:

A)   TEMARI: Tot el material per preparar l’Àmbit A i D

B)   PSICOTÈCNICS: Tot el material per preparar la prova aptitudinal del segon mes (organitzat per setmanes).

3)    Tercera entrega de material: Es realitzarà als 2 mesos de realitzar la inscripció ( i es tinguin tots els pagaments del curs al dia), es tindrà accés a:

A)   TEMARI: Tot el material per preparar l’Àmbit C i D

B)   PSICOTÈCNICS: Tot el material per preparar la prova aptitudinal del tercer mes (organitzat per setmanes).

C)   SIMULACRES FINALS

 

Preu del curs i formes de pagament:

El preu del curs és de 465 euros

T'oferim dos formes de pagament del curs: 

  • pagament únic (amb el 10% de descompte) o 
  • pagament fraccionat en 3 quotes

Pagament únic: 418,5 euros

  • Aquesta opció gaudeix del 10% de descompte.
  • Si l’alumne escull aquesta opció, ha de realitzar un pagament únic de 418,5 euros amb targeta bancària en el moment de realitzar la inscripció en el curs.
  • Un cop l’alumne ha realitzat el pagament i ha accedit al campus, no és possible el retorn de l’import pagat.

Pagament fraccionat en 3 quotes:   

  • En aquesta modalitat l'alumne s'obliga al pagament del curs omplet (465 euros) en 3 quotes de 155 euros, sense poder causar baixa del curs fins que es realitzi el pagament de la tercera quota.
  • El primer pagament s’ha d’efectuar en el moment de realitzar la inscripció en el curs.
  • El segon pagament es realitzarà per targeta bancària al següent mes de realitzar la inscripció.

En cas d’haver realitzat la inscripció i el primer pagament entre el 1 i el 15 d’un mes, el segon  pagament es realitzarà abans del dia 1 del mes següent
En cas d’haver realitzat la inscripció i el primer pagament entre el 16 i el 31 d’un mes, el segon pagament es realitzarà abans del dia 15 del mes següent 

  • El tercer pagament es realitzarà per targeta bancària el mateix dia del mes següent en que es va realitzar el segon pagament:

Si es va pagar el dia 1, el pagament es realitzarà el dia 1 del mes següent.

Si es va pagar el dia 15, el pagament es realitzarà el dia 15 del mes següent.

-       Per realitzar els pagament l’alumne rebrà un enllaç per realitzar el pagament amb targeta de crèdit 2 dies abans de la data límit de pagament (o dia 1 o dia 15).

-       En cas de no realitzar el pagament abans de la data indicada (o dia 1 o dia 15) es desactivarà el campus.

-       Un cop l’alumne ha realitzat el pagament i ha accedit al campus, no és possible el retorn de l’import pagat-


Accés al campus:

El curs es realitza a través del Campus online d’EUREKA i es tindrà accés durant els 3 mesos que dura el curs.

En el moment que finalitzi el curs, impagament de quotes o l’alumne causi baixa del curs, es deixarà de tenir accés al campus.

INSCRIPCIÓ

 

Pròrroga del curs:

Un cops transcorreguts els 3 mesos (90 dies) de la inscripció l’alumne tindrà opció de prorrogar l’accés al campus i continuar gaudint del material del curs, per mesos sencers.

Aquesta opció s’ha de sol·licitar a Secretaria.

El preu de la pròrroga és de 30 euros al mes.
Mapa
Llamada
Email