"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"

  • En el DOGC d'avui s'ha publicat la RESOLUCIÓ INT/36/2021, de 13 de gener, de convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/21)
  • Es convoquen 435 places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra.
  • El termini per presentar la sol·licitud de participació és de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.
  • El el termini per presentar les sol·licituds iniciarà el dilluns 18 de gener de 2021.
  • Accés a la convocatòria


CURS INTENSIU ONLINE PREPAPRACIÓ MOSSOS D’ESQUADRA.

Durada del curs:
(actualment tots els cursos están TANCATS)

3 mesos (90 dies)

 Contingut del curs:

** En aquest curs NO es realitzen classes en directe.

TEMARI

Material per preparar els Àmbits A, B i C:

-       Temes

-       Resums de cada tema

-       Vídeos explicatius de cada tema

-       Test online autocorregibles

-       Simulacres

Material per preparar l’Àmbit D:

-       Dossiers amb l’actualitat de Catalunya, nacional i internacional

-       Test online autocorregibles

PSICOTÈCNICS

Material per preparar la prova aptitudinal:

-       Fitxes teòriques de càlcul

-       Exercicis per practicar el càlcul

-       Test lingüístics, raonament abstracte, espacial i percepció, ONLINE i autocorregibles

-       Vídeos explicatius

-       Simulacres (OMNIBUS)

TUTORIES

El curs te un servei de Tutories per poder realitzar consultes amb els professors.

 

Accés al material del curs:

1)    Primera entrega de material: En el moment de realitzar la inscripció del curs i realitzar el corresponent pagament, es tindrà accés a:

A)   TEMARI: Tot el material per preparar l’Àmbit B i D.

B)   PSICOTÈCNICS: Tot el material per preparar la prova aptitudinal del primer mes (organitzat per setmanes).

2)    Segona entrega de material: Es realitzarà al mes de realitzar la inscripció (i es tinguin tots els pagaments del curs al dia), es tindrà accés a:

A)   TEMARI: Tot el material per preparar l’Àmbit A i D

B)   PSICOTÈCNICS: Tot el material per preparar la prova aptitudinal del segon mes (organitzat per setmanes).

3)    Tercera entrega de material: Es realitzarà als 2 mesos de realitzar la inscripció ( i es tinguin tots els pagaments del curs al dia), es tindrà accés a:

A)   TEMARI: Tot el material per preparar l’Àmbit C i D

B)   PSICOTÈCNICS: Tot el material per preparar la prova aptitudinal del tercer mes (organitzat per setmanes).

C)   SIMULACRES FINALS

 

Preu del curs i formes de pagament:
(actualment tots els cursos están TANCATS)

Hi ha dos formes de pagament del curs: pagament únic (amb el 10% de descompte) o pagament mensual (3 pagaments)

Preu únic: 418,5 euros

-       Aquesta opció gaudeix del 10% de descompte.

-       Si l’alumne escull aquesta opció, ha de realitzar un pagament únic de 418,5 euros per targeta bancària en el moment de realitzar la inscripció en el curs.

-       Un cop l’alumne ha realitzat el pagament i ha accedit al campus, no és possible el retorn de l’import pagat.

Preu fraccionat en 3 pagaments:

-       Si l’alumne escull aquesta opció ha de realitzar 3 pagaments de 155 euros.

-       El primer pagament s’ha d’efectuar en el moment de realitzar la inscripció en el curs.

-       El segon pagament es realitzarà per targeta bancària al següent mes de realitzar la inscripció.

En cas d’haver realitzat la inscripció i el primer pagament entre el 1 i el 15 d’un mes, el segon pagament es realitzarà abans del dia 1 del mes següent

En cas d’haver realitzat la inscripció i el primer pagament entre el 16 i el 31 d’un mes, el segon pagament es realitzarà abans del dia 15 del mes següent 

-       El tercer pagament es realitzarà per targeta bancària el mateix dia del mes següent en que es va realitzar el segon pagament:

Si es va pagar el dia 1, el pagament es realitzarà el dia 1 del mes següent.

Si es va pagar el dia 15, el pagament es realitzarà el dia 15 del mes següent.

-       Per realitzar els pagament l’alumne rebrà un enllaç per realitzar el pagament amb targeta de crèdit 2 dies abans de la data límit de pagament (o dia 1 o dia 15).

-       En cas de no realitzar el pagament abans de la data indicada (o dia 1 o dia 15) es desactivarà el campus.

-       Un cop l’alumne ha realitzat el pagament i ha accedit al campus, no és possible el retorn de l’import pagat-


Accés al campus:

El curs es realitza a través del Campus online d’EUREKA i es tindrà accés durant els 3 mesos que dura el curs.

En el moment que finalitzi el curs, impagament de quotes o l’alumne causi baixa del curs, es deixarà de tenir accés al campus.

 

Pròrroga del curs:

Un cops transcorreguts els 3 mesos (90 dies) de la inscripció l’alumne tindrà opció de prorrogar l’accés al campus i continuar gaudint del material del curs, per mesos sencers.

Aquesta opció s’ha de sol·licitar a Secretaria.

El preu de la pròrroga és de 30 euros al mes.
Mapa
Llamada
Email