"Lo importante es no tener miedo a tener una  oportunidad. Recuerde el mayor fracaso es no intentarlo"


CURS INTENSIU ONLINE
Convocatòria de 241 places de la
Guàrdia Urbana de Barcelona

Publicada convocatòria DOGC 23 de febrer de 2022

Termini de presentació de sol·licituds: del 24 de febrer al 15 de març del 2022.


A EUREKA t’oferim un curs ONLINE intensiu per preparar la convocatòria de les 241 places d’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Per què EUREKA?

Perquè l’experiència és seguretat.

Fa deu anys que vam començar a preparar les oposicions de Guàrdia Urbana de Barcelona i gràcies a la nostra manera d’ensenyar molts dels alumnes d’EUREKA han aconseguit el seu somni de ser policies.

A EUREKA acompanyem als nostres alumnes en tot allò que necessiten al llarg del procés de l’oposició.... i després també.

Format del curs

Online a través del Campus EUREKA


Durada del curs

3 mesos - des de la data de la matriculació, amb possibilitat d’ampliació mensual

Data d’inici del curs

A partir de l’1 de març de 2022

Contingut del curs:

TEMARI:

Inclou el nou temari que inclouen les bases de la convocatòria publicada al BOPB de 16-02-22.

 • Temes
 • Esquemes
 • Test resum
 • Test del tema
 • Test d’aprenentatge
 • Test de reforç
 • Vídeos explicatius
 • Simulacres
 • Exàmens convocatòries anteriors


CULTURA:

 • Temes
 • Esquemes
 • Test resum
 • Test del tema
 • Test d’aprenentatge
 • Test de reforç
 • Simulacres
 • Exàmens convocatòries anteriors


ACTUALITAT:

 • Tota l’actualitat dels darrers 6 mesos a la publicació de la convocatòria
 • Dossier amb l’actualitat setmanal.
 • Test de l’actualitat setmanal.
 • Test resum actualitat mensual


PSICOTÈCNICS:

Fitxes de càlcul
o Explicades de manera progressiva de menys dificultat a més, amb vídeos explicatius.
Test de càlcul
o Sumes, restes, multiplicacions, divisions, percentatges, equacions, problemes, regles de tres, equacions, fraccions...
o Amb vídeos explicatius per aprendre i perfeccionar la seva realització
Test de raonament abstracte
o Sèries de números, figures, matrius, cubs...
o Amb vídeos explicatius per aprendre i perfeccionar la seva realització
Test de raonament verbal
o Comprensió lectora, antònims, sinònims, paraules no relacionades, omple vuits, vocabulari....
o Amb vídeos explicatius per aprendre i perfeccionar la seva realització
Simulacres – òmnibus
o En aquests test es barregen diversos tipus de test.
o Amb vídeos explicatius per aprendre i perfeccionar la seva realització

A través del campus també disposeu:

- Accés a les notícies relacionades amb les convocatòries.
- Accés als diferents cursos de policia local. (només pels alumnes d’EUREKA)
- Accés al servei de tutories:
o TUTORIES sobre Consultes generals:
 A través d’aquestes tutories fem un acompanyament de l’alumne en tot allò que necessiti.
o TUTORIES sobre Test i temes:
 A través d’aquestes tutories resolem tot tipus de dubtes que puguin sorgir tant en l’estudi com en la realització dels test.

Funcionament del curs:

Material del primer mes:

En el moment de donar-se d’alta en el curs (a partir de l’1 de març de 2022) es disposarà al campus de tot el material següent:

TEMARI:

- TEMA 1
- TEMA 2
- TEMA 3
- TEMA 8 part I
- TEMA 10
- TEMA 11
- Simulacres

CULTURA:

- Del tema 1 al 9
- Simulacres

ACTUALITAT:

- ACTUALITAT DE SETEMBRE
- ACTUALITAT D’OCTUBRE

PSICOTÈCNICS:

- SETMANA 1
- SETMANA 2
- SETMANA 3
- SETMANA 4

Material del segon mes:

Al mes d’haver-se donat d’alta i, en el cas d’haver escollit pagament fraccionat: havent realitzat el pagament de la segona quota, es pujarà al campus de tot el següent material:

TEMARI

- TEMA 4
- TEMA 5
- TEMA 6
- TEMA 7
- TEMA 12
- TEMA 13
- Simulacres

CULTURA:
- Del tema 10 al 18

ACTUALITAT:
- ACTUALITAT DE NOVEMBRE
- ACTUALITAT DE DESEMBRE

PSICOTÈCNICS:
- SETMANA 5
- SETMANA 6
- SETMANA 7
- SETMANA 8

Material tercer mes:

Als dos mesos d’haver-se donat d’alta i, en el cas d’haver escollit pagament fraccionat: havent realitzat el pagament de la tercera quota, es pujarà al campus de tot el següent material:

TEMARI

- TEMA 8 part II
- TEMA 9
- TEMA 14
- TEMA 15
- TEMA 16
- TEMA 17
- Simulacres

CULTURA

- Del tema 19 al 27

ACTUALITAT:

- ACTUALITAT DE GENER
- ACTUALITAT DE FEBRER
- ACTUALITAT DE MARÇ (en cas que sigui necessària)

PSICOTÈCNICS:

- SETMANA 9
- SETMANA 10
- SETMANA 11
- SETMANA 12

Preu del curs

Opció 1

INSCRIPCIÓ OPCIÓ 1

Formació completa TEMARI + CULTURA + ACTUALITAT + PSICOTÈCNICS
Preu del curs: 630 euros

Formes de pagament:
- Pagament únic amb 10% descompte: 567 euros
- Pagament en 3 quotes de 210 euros

o El pagament de la primera quota es realitzarà en el moment de la matrícula.
o El pagament de la següent quota s’ha de realitzar amb targeta en els 5 dies anteriors al venciment del mes de la data de la matrícula. En cas de no realitzar el pagament de la següent quota es perdrà l’accés al campus i al contingut del curs.
o Exemple: Si un alumne es matricula el 2 de març de 2022, el pagament de la següent quota l’ha de realitzar entre el 28 de març i l’1 d’abril de 2022.
o El pagament de la tercera quota es realitzarà de la mateixa forma que la segona.

Opció 2

INSCRIPCIÓ OPCIÓ 2

Formació TEMARI + CULTURA + ACTUALITAT
Preu del curs: 540 euros

Formes de pagament:
- Pagament únic amb 10% descompte: 486 euros
- Pagament en 3 quotes de 180 euros

o El pagament de la primera quota es realitzarà en el moment de la matrícula.
o El pagament de la següent quota s’ha de realitzar amb targeta en els 5 dies anteriors al venciment del mes de la data de la matrícula. En cas de no realitzar el pagament de la següent quota es perdrà l’accés al campus i al contingut del curs.
o Exemple: Si un alumne es matricula el 2 de març de 2022, el pagament de la següent quota l’ha de realitzar entre el 28 de març i l’1 d’abril de 2022.
o El pagament de la tercera quota es realitzarà de la mateixa forma que la segona.

Opció 3

INSCRIPCIÓ OPCIÓ 3

Formació només PSICOTÈCNIC
Preu del curs: 300 euros

Formes de pagament:
- Pagament únic amb 10% descompte: 270 euros
- Pagament en 3 quotes de 100 euros

o El pagament de la primera quota es realitzarà en el moment de la matrícula.
o El pagament de la següent quota s’ha de realitzar amb targeta en els 5 dies anteriors al venciment del mes de la data de la matrícula. En cas de no realitzar el pagament de la següent quota es perdrà l’accés al campus i al contingut del curs.
o Exemple: Si un alumne es matricula el 2 de març de 2022, el pagament de la següent quota l’ha de realitzar entre el 28 de març i l’1 d’abril de 2022.
o El pagament de la tercera quota es realitzarà de la mateixa forma que la segona.

Perquè l’experiència és seguretat!!!


Mapa
Llamada
Email